Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej  do współpracy w ramach projektu „WyRaS - Wykryj Raka Skóry”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

 

Ogłoszenie: pobierz
Formularz oferty (Załącznik 1A)
: pobierz
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (Załącznik 1B
):  pobierz
Umowa: pobierz

Program Profilaktyki Zdrowotnej ABCDE samokontroli znamion: pobierz

Regulamin udziału w projekcie: pobierz

Umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 13): pobierz

Zestawienie stawek jednostkowych dla programu ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry (Załącznik nr 18): pobierz