Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej  do współpracy w ramach projektu „WyRaS - Wykryj Raka Skóry”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

 

Ogłoszenie: pobierz
Formularz oferty (Załącznik 1A)
: pobierz
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (Załącznik 1B
):  pobierz
Umowa: pobierz

Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie: pobierz