Lista placówek POZ

Lp. Beneficjent Nazwa programu profilaktycznego Nr projektu Tytuł projektu Nazwa podmiotu leczniczego POZ*, współpracującego w ramach programu profilaktycznego Adres Dane do osoby odpowiadającej za realizację projektu w POZ (imię i nazwisko, telefon, e-mail) Dni i godziny przyjęć pacjentów w podmiocie POZ Link do strony internetowej projektu, na której pacjent może uzyskać informacje gdzie można uzyskać wsparcie w ramach projektu
1. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" Samorządowy Zakład POZ w Chęcinach - lek. med. Małgorzata Wojtczak 26-060 Chęciny
Osiedle - Północ 10
602 624 504

Pn - Pt;

8:00 - 13:00

www.wyras.pl
2. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" Samorządowy Zakład POZ w Chęcinach - lek. med. Anna Lachowska 26-060 Chęciny Osiedle - Północ 11
660 786 033

Pn - Pt;

8:00 - 13:00

www.wyras.pl
3. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" NZOZ Sokrates - Przychodnia Rodzinna ul. Graniczna 4 b;
35 - 326 Rzeszów
17 22 99 222;
17 23 01 919

Pn - Pt;

8:00 - 18:00

www.wyras.pl
4. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" NZOZ Sokrates - Przychodnia Rodzinna Nr 1 ul. Siemiradzkiego 4;
35 -006 Rzeszów
17 853 35 76;
17 850 72 52

Pn - Pt;

8:00 - 18:00

www.wyras.pl
5. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" NZOZ Sokrates - Ośrodek Zdrowia  w Zgłobniu 36 - 046 Zgłobień 67a 17 850 14 14

Pn - Pt;

8:00 - 18:00

www.wyras.pl
6. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" NZOZ Sokrates - Ośrodek Zdrowia  w Niechobrzu 36 - 047 Niechobrz 795 17 850 14 07

Pn - Pt;

8:00 - 18:00

www.wyras.pl
7. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" Centrum Medyczne Medyk - lek. med. Sabina Sęk ul. Architektów 11;
35 - 082 Rzeszów     
17 789 22 40;
509 879 692

Pn - Pt;

8:00 - 18:00

www.wyras.pl
8. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" Centrum Medyczne Medyk - lek. med. Katarzyna Witkowska al.  T. Rejtana 53; 
35 - 210  Rzeszów  
17 865 20 00

Pn - Pt;

8:00 - 18:00

www.wyras.pl
9. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" Centrum Medyczne Medyk - lek. med. Anna Czech ul. Przemysłowa 2c;
35 - 360 Boguchwała
17 852 69 41

Pn - Pt;

8:00 - 18:00

www.wyras.pl
10. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" Centrum Medyczne Medyk - lek. med. Anna Lasek ul. Leska 2;
 35 - 059 Rzeszów
17 742 13 15;
505 583 988

Pn - Pt;

8:00 - 18:00

www.wyras.pl
11. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" SPZOZ w Przeworsku

ul. Szpitalna 16;

37 - 200 Przeworsk

16 640 15 21

Pn - Pt;

7:00 - 18:00

www.wyras.pl
12. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" SPZOZ w Zagórzu

ul. Piłsudzkiego 4;

38 - 540 Zagórz

502 245 467

Pn - Pt;

8:00 - 18:00

www.wyras.pl
13. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Rzeszowie 

ul. Langiewicza 4;

35 - 922 Rzeszów

261155909;
wsplzpzozrze@poczta.onet.pl 

Pn - Pt;

7:30 - 18:00

www.wyras.pl
* podmiot leczniczy POZ - to każde miejsce udzielania świadczeń POZ, z którym Beneficjent zawarł umowę o współpracy w ramach projektu na realizację programu profilaktycznego. Należy wskazać w oddzielnym wierszu każdy podmiot POZ objęty wsparciem, z którym zawiązana jest formalna współpraca (wykazany w SL2014).