Lista placówek POZ

Lp. Beneficjent Nazwa programu profilaktycznego Nr projektu Tytuł projektu Nazwa podmiotu leczniczego POZ*, współpracującego w ramach programu profilaktycznego Adres Dane do osoby odpowiadającej za realizację projektu w POZ (imię i nazwisko, telefon, e-mail) Dni i godziny przyjęć pacjentów w podmiocie POZ Link do strony internetowej projektu, na której pacjent może uzyskać informacje gdzie można uzyskać wsparcie w ramach projektu
1. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" NZOZ Sokrates - Przychodnia Rodzinna ul. Graniczna 4 b; 35 - 326 Rzeszów  17 22 99 222    
17 23 01 919
Pn - Pt;   8:00 - 18:00 www.wyras.pl
2. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" NZOZ Sokrates - Przychodnia Rodzinna Nr 1 ul. Siemiradzkiego 4; 35 -006 Rzeszów  17 853 35 76
17 850 72 52
Pn - Pt;   8:00 - 18:00 www.wyras.pl
3. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" NZOZ Sokrates - Ośrodek Zdrowia  w Zgłobniu 36 - 046 Zgłobień 67 a                    17 850 14 14     Pn - Pt;   8:00 - 18:00 www.wyras.pl
4. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" NZOZ Sokrates - Ośrodek Zdrowia  w Niechobrzu 36 - 047 Niechobrz 795            17 850 14 07 Pn - Pt;   8:00 - 18:00 www.wyras.pl
5. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" Centrum Medyczne Medyk  ul. Szopena 1; 35-055 Rzeszów 17 850 93 40 Pn - Pt;   8:00 - 18:00 www.wyras.pl
6. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" Centrum Medyczne Medyk - lek. med. Sabina Sęk ul. Architektów 11; 35 - 082 Rzeszów      17 789 22 40;
509 879 692
Pn - Pt;   8:00 - 18:00 www.wyras.pl
7. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" Centrum Medyczne Medyk - lek. med. Katarzyna Witkowska al.  T. Rejtana 53;    35 - 210  Rzeszów   17 865 20 00 Pn - Pt;   8:00 - 18:00 www.wyras.pl
8. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" Centrum Medyczne Medyk - lek. med. Anna Czech ul. Przemysłowa 2c; 35 - 360 Boguchwała 17 852 69 41 Pn - Pt;   8:00 - 18:00 www.wyras.pl
9. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" Centrum Medyczne Medyk - lek. med. Anna Lasek ul. Leska 2; 35 - 059 Rzeszów 17 742 13 15;
505 583 988
Pn - Pt;   8:00 - 18:00 www.wyras.pl
10. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" SPZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16;                                      37 - 200 Przeworsk
16 640 15 21
Pn - Pt; 7.00 - 18.00 www.wyras.pl
11. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" SPZOZ w Zagórzu ul. Piłsudzkiego 4;                                      38 - 540 Zagórz 502 245 467 Pn - Pt; 8:00-18:00 www.wyras.pl
12. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Rzeszowie  ul. Langiewicza 4;                                      35 - 922 Rzeszów 261155909
wsplzpzozrze@poczta.onet.pl
Pn - Pt; 7.30-18.00 www.wyras.pl
13. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pacjent" s.c. Agnieszka Biel-Żak, Tomasz Żak ul. Ostrowiecka 38
27-440 Ćmielów
15 861 22 38 Pn - Pt; 8.00-18.00 www.wyras.pl
14. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AGAMED”  Krasne 746 A
35 -007 Krasne 
533 337 102 Pn - Pt; 8.00-18.00 www.wyras.pl
15. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/18 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" Przychodnia Zdrowia dr n. med.. Marta Leszczyńska Dębowiec 81
38-200 Dębowiec
13 479 13 89 Pn - Pt; 8.00-18.00 www.wyras.pl
16. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Program Profilaktyki Nowotworów Skóry POWR.05.01.00-00-0007/19 "WyRaS - Wykryj Raka Skóry" Przychodnia Pod Klasztorem – Zenon Zawilski, Wiesław Witek, Danuta Gramatyka – Spółka Partnerska Lekarzy Plac Mariacki 9
37-300 Leżajsk
17 24 02 705 Pn - Pt; 8.00-18.00 www.wyras.pl
* podmiot leczniczy POZ - to każde miejsce udzielania świadczeń POZ, z którym Beneficjent zawarł umowę o współpracy w ramach projektu na realizację programu profilaktycznego.  Należy wskazać w oddzielnym wierszu każdy podmiot POZ objęty wsparciem, z którym zawiązana jest formalna współpraca (wykazany w SL2014).